EMG-verklaring warmtenet Alkmaar

Opdrachtgever: HVC Energie BV

Aanleiding
Afval- en energiebedrijf HVC, gemeente Alkmaar en woningcorporaties werken samen aan de ontwikkeling van een collectief warmtenet dat restwarmte ten goede laat komen aan bedrijven en burgers in Alkmaar. Het warmtenet Alkmaar levert aldus een grote bijdrage aan de doelstellingen van de gemeente Alkmaar op het gebied van energie en duurzaamheid en luchtkwaliteit. Ten behoeve van het kunnen voldoen aan wettelijk eisen voor nieuwbouw (EPC, BENG) en voor het verkrijgen van gunstige energie-index en (STEP-)subsidies is het belangrijk dat het warmtenet aantoonbaar energiezuinig is. Een EMG-verklaring is hiertoe het geëigende instrument. Innoforte is gevraagd om voor het warmtenet Alkmaar van HVC een EMG-verklaring op te stellen ter beoordeling en goedkeuring door Bureau CRG en voor het verkrijgen van de STEP-subsidies.

Visie op de vraagstelling
De warmte wordt geleverd door de Afvalenergiecentrale (AEC) in Alkmaar. De warmte van de warmtenetten in Heerhugowaard en Broek op Langedijk worden geleverd door WKK’s en CV-ketels. HVC heeft ook een Biomassacentrale (BEC) die nu elektriciteit levert aan het net. Vóór 2018 zal de BEC worden voorzien van een warmtaftap voor de levering van warmte aan het warmtenet. Het warmtenet zal hierdoor verder verduurzamen.

Innoforte legt de verduurzaming vast van het warmtenet vast door een berekening en rapportage te maken conform de bepalingsmethode NVN 7125 “Energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau (EMG)”. Het gemiddelde equivalente rendement van het warmtenet wordt hiermee over een periode van 10 jaar (van 2016 tot en met 2025) bepaald.

Onze aanpak

 1. Bepalen toekomstige warmtevraag
  Groeimodel, te splitsten in nieuwbouw en bestaand, bestaand nader te specificeren.
 2. Vaststellen van een groeimodel van het warmtenet
  Tracé tekeningen, capaciteiten en lengtes, eventueel ook verliesberekeningen.
 3. In kaart brengen van de opwekking en het groeiscenario
  Aandelen opwekkers, rendementen, schema’s passend bij de warmtevraag en warmtenet.
 4. Opstellen onderbouwing
  Denkwijzen, uitgangspunten, toe te passen rekenwijzen en forfaitaire waarden, toelichten van de berekeningen en schema’s en toevoegen directieverklaring.
 5. Rapportage
  Aanbieden van dit rapport en rekenmodel aan bureau CRG, bespreken en aanpassen naar aanleiding van hun opmerkingen.

Resultaat
Een door bureau CRG goedgekeurde EMG-verklaring waarbij de duurzaamheid van warmtenet Alkmaar tot zijn recht komt (belangrijk voor de STEP subsidie.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN