Warmte- en koude-concepten kantoorgebouwen

Opdrachtgever: Nationale Politie

Aanleiding
De Nationale Politie pleegt regelmatig nieuwbouw en renovaties van kantoorgebouwen. Veelal moet een keuze gemaakt worden in de wijze van het verwarmen en koelen van het gebouw. Omdat hiervoor meerdere mogelijkheden zijn willen zij meer inzicht verwerven in de typische kosten. Hierdoor is het ook mogelijk om een eventueel aanbod van derden (WKO-exploitatie, afname warmte uit een warmtenet) te kunnen beoordelen.

De Nationale Politie vraagt Innoforte verschillende concepten uit te werken met principes, beschrijving, investeringen, rendementen en kosten (kapitaallasten, beheer-/onderhoud-/vaste-kosten en energiekosten). Om ook zelf te kunnen rekenen aan verschillende gebouwen vraagt de Nationale Politie Innoforte een eenvoudig Excel rekenmodel hiervoor te ontwikkelen.

Visie op de vraagstelling
Innoforte stelt op basis van kentallen een op de vraag afgestemd rekenmodel in Excel op voor de Nationale Politie. Dit rekenmodel geeft op basis van een aantal uitgangspunten aan welke kosten te verwachten zijn voor verschillende warmte- en koude voorzieningen van kantoorgebouwen met een BVO van 500 tot 50.000 m². In de praktijk zijn nog diverse sub-varianten mogelijk: zowel voor de concepten als voor de warmte- en koudevraag. De resultaten uit ons rekenmodel moeten daarom ook primair worden gebruikt om inzicht te verkrijgen in de principes en de daaraan verbonden investeringen en kosten.

Onze aanpak

 1. Opstellen van warmte- en koude-concepten
  Ontwikkelen warmte- en koude-concepten voor kantoorgebouwen.
 2. Economische evaluatie
  Analyse van verschillende concepten voor diverse referentie-kantoorgebouwen.
 3. Rekenmodel en korte toelichting
  Ontwikkelen eenvoudig Excel-rekenmodel, inclusief een korte toelichting.
 4. Rapportage
  Opstellen van compacte en heldere rapportage en handleiding Excel-rekenprogramma.

Resultaat
Het resultaat is een onderbouwd inzicht in mogelijkheden, de economische consequenties en de milieuprestaties van de mogelijke concepten voor verwarming en koeling van kantoorgebouwen voor de Nationale Politie.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN