Warmteconcepten Sluisbuurt

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

Aanleiding
De gemeente Amsterdam wil nagaan op welke wijze de eerste bouwblokken van Sluisbuurt zelfstandig kunnen worden voorzien van koude en warmte. Het betreft de geplande nieuwbouw van InHolland (schoolgebouw), Saref (middensegment-woningen) en DUWO (studenten- en jongerenwoningen). Innoforte is gevraagd om een aantal duurzame bodemenergieconcepten te ontwikkelen die voor Sluisbuurt toe te passen zijn.

Visie op de vraagstelling
Mogelijke duurzame warmte- en koudebronnen zijn solarthermie, omgevingswarmte en koude uit de lucht, restwarmte uit bijvoorbeeld datacenters, warmte uit het riool of oppervlaktewater (aquathermie) en diverse vormen van bodemenergie. Innoforte heeft, in samenwerking met IF Technology, zes energieconcepten op basis van bodemenergie ontwikkeld. Deze energieconcepten zijn verder uitgewerkt en beoordeeld op de kosten voor ontwikkelaars en voor de gebruikers van de gebouwen, de milieuprestaties in termen van energiezuinigheid, duurzaamheid en CO2-emissies, het gebruik van de ondergrond, de benodigde elektrische infrastructuur en de benodigde ruimte voor de warmte-/koude opwekking.

Onze aanpak

 1. In kaart brengen warmte- en koudevraag
  Helderheid ten aanzien van de verwachte warmte- en koudevraag per bouwblok.
 2. In kaart brengen mogelijkheden bodemenergie
  Zicht op de mogelijke vormen van bodemenergie.
 3. Ontwerpen van installaties
  Zicht op passende technische concepten voor de gebouwen en de energiezuinigheid.
 4. Economische berekeningen
  Overzicht van de kosten, voor zowel de bouwer als voor de gebruikers.
 5. Evaluatie en randvoorwaarden
  Overzicht van de randvoorwaarden en eerste evaluatie.
 6. Overleg en rapportage
  Een inzichtelijke, voor de geïnteresseerde leek leesbare rapportage.

Resultaat
Innoforte heeft de resultaten aan de gemeente Amsterdam gerapporteerd. Hierbij is aandacht besteed aan de kosten voor de warmteconcepten, de duurzaamheid van concepten met individuele warmtepompen versus collectieve bodemsystemen (WKO of verticale bodemlussen), de mogelijke impact van de concepten op de overige bewoners van Sluisbuurt door de regeneratie van de bodem, het gebruik van de ondergrond voor de concepten (lussen of WKO en leidingsystemen en de extra benodigde elektrische infrastructuur.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN