Warmtenet Maastricht “Thermosae”

Opdrachtgever: RVO

 

Aanleiding
In Maastricht zijn sinds begin jaren ’90 warmtenetten aanwezig, die gevoed worden door een WKK en restwarmte vanuit de papierfabriek Sappi. In 2004 ontstond de “energievisie van de stad Maastricht”. Sindsdien werkt de gemeente Maastricht verder aan de ontwikkeling van warmtenetten. Zo worden onder meer woningen, het gemeentehuis en winkels en restaurants duurzaam verwarmd. Op termijn worden geplande nieuwbouwwoningen op dit net aangesloten.

De gemeente werkt sinds medio 2010 verder aan de ontwikkeling van een nieuw warmtenet voor Maastricht in samenwerking met onder andere woningcorporaties en industriële bedrijven met restwarmte. De beschikbare restwarmte wordt ingezet voor verwarming en eventueel koeling van de stad Maastricht. Innoforte is gevraagd om de technische, economische, juridische en organisatorische haalbaarheid van het project te onderzoeken.

Visie op de vraagstelling
De ontwikkeling van een warmtenet is complex als gevolg van de vele stakeholders. Deze hebben elk hun eigen beleid, belangen, cultuur en referentiekader. Daarnaast spelen het veranderende wettelijke kader (randvoorwaarden warmtenetten, subsidies, waardering warmtelevering in EPC en energielabels, voordelen warmtelevering voor de industrie), de onzekerheden met betrekking tot technologische ontwikkelingen, energieprijzen en de vele “brillen” waardoor men een warmtenet kan en dient te bezien een belangrijke rol. Hiervoor onderzoeken we de haalbaarheid technisch, technologisch, bedrijfseconomisch, organisatorisch, juridisch, fiscaal, sociaal, ecologisch en politiek. Goede prioriteitsstelling en communicatie is nodig voor dit ontwikkelproces.

Onze aanpak

  1. Conceptontwikkeling
    Welk concept voor een warmtenet is het meest kansrijk voor Maastricht?
  2. Haalbaarheidsstudie
    Is dit warmtenet economisch haalbaar?
  3. Ontwikkeling beheermodel
    Hoe en met welke partijen is dit warmtenet verder te ontwikkelen?

Resultaat
Het resultaat van dit project zijn twee rapporten over de concepten, haalbaarheid, samenwerking, financiering, tarieven en het beheer van een potentieel warmtenet voor de gemeente Maastricht. Hiermee kunnen alle betrokken partijen de volgende stap gaan zetten om tot de realisatie van de duurzame warmte en koudelevering voor de stad te komen.

 

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN