Warmteplan: Gasvrije woningen in de Volgerlanden-Oost

Opdrachtgever: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Aanleiding
Het ontwikkelingsproject de Volgerlanden-Oost is het laatste onderdeel van het grotendeels reeds gerealiseerde project de Volgerlanden: nog 800 grondgebonden woningen worden gebouwd. De ontwikkelaars gaan op dit moment nog grotendeels uit van het bouwen op basis van aardgasverwarming. De gemeenten Hendrik-Ido-Ambacht heeft de ambitie om de Volgerlanden-Oost niet aan te sluiten op aardgas. Een alternatieve vorm van verwarming dient dan wel te passen binnen de randvoorwaarden van de grondexploitatieopzet. Innoforte is gevraagd een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar de mogelijke alternatieven voor verwarming met aardgas en om een concept warmteplan voor de gemeente te maken.

Visie op de vraagstelling
Verwarming met aardgas is technisch eenvoudig en kent lage investeringen. Alternatieven zijn veelal complexer qua ontwerp, beheer, bediening en onderhoud en vergen hogere investeringen, maar lagere exploitatiekosten. Het is daarom begrijpelijk dat veel ontwikkelaars zo lang mogelijk vasthouden aan aardgas. Naar verwachting wordt het maatschappelijk gezien binnen afzienbare tijd ongepast om nieuwbouwwoningen op basis van aardgas te ontwikkelen. Vanwege de ophanden zijnde BENG-eisen (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) ontstaan er vele nieuwe, aardgasvrije mogelijkheden voor het verwarmen van gebouwen. Innoforte zal, in nauw overleg met de partners, gasvrije concepten ontwerpen, gebaseerd op de bouwplannen, ambities, visies en randvoorwaarden van de ontwikkelaars. Waar nodig stemmen wij af en vragen wij input van Stedin (netverzwaring) en HVC (collectieve systemen).

Onze aanpak

 1. Kick-off met projectgroep
  Afstemmen projectplan, benodigde informatie, uitgangspunten, aanpak en planning.
 2. Ontwikkelen en bespreken gelijkwaardige alternatieven
  Heldere gasvrije concepten passend bij de woningen en ambities.
 3. Kostenvergelijking concepten
  Ramen investeringen en kosten met alle stakeholders voor op te stellen proposities.
 4. Bespreking en aanpassen concepten met projectgroep
  Presenteren van kosten en proposities en technisch/economisch aanpassen concepten.
 5. Bespreking met projectgroep
  Presenteren uitgewerkte concepten en proposities en in overleg trekken van conclusies.
 6. Rapportage
  Opstellen compacte technisch-economische rapportage van concepten en proposities.
 7. Opstellen warmteplan
  Opstellen warmteplan ter onderbouwing van een door het College van B&W te nemen besluit.

Resultaat
De mogelijkheden voor aardgasvrije nieuwbouw in de Volgerlanden-Oost spitsen zich toe op de keuze tussen individuele warmtepompen en het aanbod van HVC voor aansluiting op een warmtenet. Beide varianten kennen specifieke voor- en nadelen.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN