Warmteplan Marslanden

Opdrachtgever: Gemeente Hardenberg

Aanleiding
In de gemeente Hardenberg ontwikkelen de netwerkbedrijven Cogas, Rendo en Enexis plannen voor een warmtenet. De voorziene bronnen zijn restwarmte van Wavin, aangevuld met een warmtepomp en eventueel een biomassa-installatie. De ontwikkeling van een WKO-net behoort ook tot de mogelijkheid. De gemeente Hardenberg faciliteert de totstandkoming van dit warmtenet als opstap naar een duurzame, robuuste en toekomst-bestendige warmtevoorziening voor de gebouwde omgeving. De gemeente wil een warmteplan laten opstellen voor Marslanden met als belangrijk doel het relatief zekerstellen van daadwerkelijke aansluitingen van geplande woningen op het warmtenet. Dit vormt de basis voor de businesscase van investeerders en netwerkbedrijven. Innoforte is gevraagd de meerwaarde van het warmtenet inzichtelijk te maken voor alle stakeholders en om een warmteplan op te stellen.

Visie op de vraagstelling
Een warmtenet vormt een lange termijn ontwikkeling voor nieuwbouwprojecten, zoals Marslanden. Het is voor een exploitant belangrijk om relatief zeker te weten dat de voorziene bebouwing in de toekomst ook daadwerkelijk op het warmtenet zal worden aangesloten vanwege het terugverdienen van benodigde initiële investeringen. Anderzijds willen ontwikkelaars de vrijheid hebben om zelf te beslissen welke wijze van duurzame warmte ze willen toepassen. Dit kan ook maatschappelijk gewenst zijn en ook zodanig door de gemeenteraad worden beoordeeld. Een warmteplan vormt hét instrument om enerzijds een toekomstige aansluiting relatief zeker te stellen, zodat een basis ontstaat voor de investering. Anderzijds biedt een warmteplan ook de mogelijkheid tot een beroep op gelijkwaardigheid, aan de hand van in het warmteplan te beschrijving criteria op het gebied van energiezuinigheid en bescherming van het milieu.

Onze aanpak

 1. Een warmtenet voor Marslanden
  Verhelderen meerwaarde van warmtenet voor Marslanden.
 2. De bepaling van de gelijkwaardigheid
  Verschaffen inzicht in wijze van bepaling gelijkwaardigheid.
 3. Het beroep op gelijkwaardigheid rekentechnisch
  Inzichten in rekenwijze voor bepaling van gelijkwaardigheid.
 4. Het beroep op gelijkwaardigheid procedureel
  Omschrijven procedures warmteplan voor ontwikkelaars en gemeente.
 5. Opstellen rapportage warmteplan
  Vastleggen warmteplan ten behoeve van beoordeling door de gemeenteraad.
 6. Workshop governance
  Verhelderen mogelijkheden, kansen en risico’s voor samenwerking stakeholders.

Resultaat
Een rapport met het warmteplan beschrijft van een gedeelte van de wijk Marslanden in de gemeente Hardenberg, gebaseerd op een warmtenet van de netwerkbedrijven.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN