Warmteplan Sluisbuurt

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

Aanleiding
De nieuwbouwwijk Sluisbuurt op Zeeburgereiland ligt aan het eind van het oostelijke IJ en is een van de laatste grote woningbouwlocaties aan het IJ, die ook nabij de binnenstad van Amsterdam liggen. Voor het nieuwbouwgebied Sluisbuurt (Zeeburgereiland) vormt aansluiting op het warmtenet van Nuon het uitgangspunt voor de gemeente. Dit uitgangspunt is gebaseerd op het Amsterdamse energiebeleid, gemaakte afspraken met Nuon, de duurzaamheid van het warmtenet en de wens om zo duurzaam mogelijk vastgoed te realiseren. Om dit warmtenet te realiseren is een warmteplan een instrument dat zorgt voor een verplichte aansluiting, tenzij een alternatief plan dezelfde energiezuinigheid en bescherming van het milieu biedt. De gemeenteraad dient het warmteplan te bekrachtigen. Innoforte is gevraagd het warmteplan voor Sluisbuurt op te stellen.

Visie op de vraagstelling
Aansluiten op stadswarmte is binnen Amsterdam inmiddels ‘business as usual’ en sluit aan bij het gemeente Amsterdam ‘stadswarmte tenzij’-beleid. Een herijking van de tarieven met uitleg is nodig om de meerwaarde van aansluiting op het warmtenet inzichtelijk te maken. Innoforte verstrekt inzicht in de duurzaamheid van het warmtenet en in de economische perspectieven van de afnemers en de aanbieder. In het warmteplan worden deze inzichten vastgelegd, evenals de procedure voor het aanbieden en het toetsen van een gelijkwaardig alternatief.

Onze aanpak

 1. Inventarisatie bouwplannen
  Helderheid ten aanzien toekomstige, geplande gebouwen in Sluisbuurt.
 2. Ontwikkelen alternatieve concepten
  Inzicht in de technische/economische aspecten van verschillende warmteconcepten.
 3. Toetsen concepten op voorgestelde tarieven van Nuon
  Transparant model in TCO van de verschillende alternatieven en warmtenet.
 4. Toetsen businesscase Nuon op redelijkheid tarieven vanuit perspectief aanbieder
  Transparant rekenmodel voor kosten en opbrengsten warmtenet versus alternatieven.
 5. Opstellen concept warmteplan
  Conceptrapport warmteplan Sluisbuurt.
 6. Definitieve rapportage en communicatie
  Definitief rapport warmteplan Sluisbuurt en presentatie voor gemeenteraad.

Resultaat
Een warmteplan voor het Sluisbuurt voor de gemeente Amsterdam, gebaseerd op het stadswarmtenet van WestPoort Warmte.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN