Warmteplan Zaanstad-Oost

Opdrachtgever: Gemeente Zaanstad

Aanleiding
De gemeente Zaanstad werkt samen met Alliander en Engie aan de ontwikkeling van een warmtenet in Zaanstad-Oost. Dit warmtenet zal een deel van Zaanstad voorzien van duurzame en betaalbare warmte als vervanging van de op dit moment nog gangbare verwarming met aardgas. De gemeente faciliteert en stimuleert dit initiatief en wil de duurzaamheid, betaalbaarheid, betrouwbaarheid en de openheid van het warmtenet van Zaanstad-Oost borgen met een warmteplan.

Innoforte is gevraagd om een warmteplan op te stellen. Het uitgangspunt daarbij is dat het warmteplan in maart 2017 gereed zal zijn, zodat het uiterlijk in april 2017 ter goedkeuring aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd.

Visie op de vraagstelling
Een warmteplan is een gemeentelijk instrument waarmee gemeenten de ontwikkeling van een warmtenet kunnen ondersteunen. Op basis van een warmteplan vervalt het recht op een aansluiting op het aardgasnet en is aansluiting op het warmtenet verplicht. Deze verplichting vervalt op zijn beurt indien een ontwikkelaar een bouwplan indient dat qua energiezuinigheid en bescherming van het milieu gelijkwaardig is aan een aansluiting op het warmtenet. Ervan uitgaande dat het warmtenet een aantrekkelijk propositie vormt in het licht van de even energiezuinige alternatieven kunnen de ontwikkelaars op basis van het warmteplan rekenen op veel aansluitingen. Op deze wijze draagt een warmteplan positief bij aan de businesscase van het warmtenet.

Onze aanpak

 1. Kick-off met projectgroep
  Afstemmen projectplan, planning, uitgangspunten en randvoorwaarden.
 2. Vaststellen uitgangspunten
  Opstellen lijst uitgangspunten voor typen gebouwen, warmte- en koudevraag en tarieven.
 3. Ontwikkelen alternatieve concepten
  Inzicht in de (milieu-)technische aspecten van verschillende alternatieve warmteconcepten.
 4. Kostenvergelijking concepten warmtenet en alternatieven
  Ramen en inzichtelijk maken kosten van de verschillende alternatieven en warmtenet.
 5. Toetsen businesscase Nuon op redelijkheid tarieven vanuit perspectief aanbieder
  Transparant rekenmodel voor kosten en opbrengsten warmtenet versus alternatieven.
 6. Opstellen concept warmteplan en rapport toetsing aantrekkelijkheid propositie
  Conceptrapport warmteplan Zaanstad-Oost.
 7. Definitieve rapportage en communicatie
  Definitief rapport warmteplan Zaanstad-Oost en presentatie voor gemeenteraad.

Resultaat
Een warmteplan voor Zaanstad-Oost voor de ontwikkeling van een warmtenet door de gemeente Zaanstad, Engie en Alliander.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN