Warmtetarieven Hydreco Strijp

Opdrachtgever: Hydreco

Aanleiding
Per 1 januari 2020 is de warmtewet op een aantal punten aangepast. Deze wijziging betreffen onder andere de wijze van berekening van het vast recht (warmte én koude) en de berekening van de huurkosten van de afleverset. Hydreco levert warmte, koude en warm tapwater aan afnemers op het complex “Strijp” te Eindhoven en een project in Goirle. Hydreco heeft haar tarieven aangepast per 1 januari 2020 aan de hand van de ruimte die de warmtewet biedt. Diverse afnemers hebben onlangs hun ontevredenheid geuit omtrent de gehanteerde tarieven in 2020.

Innoforte is gevraagd om na te gaan of de door Hydreco gehanteerde tarieven voor 2020 voor het project “Strijp” voldoen aan de warmtewet, hoe deze zich verhouden tot de kosten in geval van verwarming met aardgas en of het voor Hydreco mogelijk is om een contractueel vastgelegde afwijkende tariefstructuur in het project Goirle te handhaven? Zo nee, wat dan de consequenties voor de tarieven zijn.

Visie op de vraagstelling
Innoforte stelt voor om bij de toetsing twee kaders aan te houden: de warmtewet en de vergelijking met aardgas. Dit laatste om na te gaan in hoeverre de gehanteerde tarieven fair zijn voor de afnemers. Wij stellen daarnaast voor om beide kaders te hanteren voor de jaren 2019 en 2020. Dit laatste omdat de tarieven voor het jaar 2020 relatief fors zijn gestegen, hetgeen ook heeft geleid tot een zekere onrust bij de afnemers.

Onze aanpak

 1. Bestuderen situatie
  Helderheid omtrent de leversituatie Strijp.
 2. Toets warmtewet tarieven Strijp
  Toets van de tarieven aan de warmtewet 2020 en 2019.
 3. Toets tarieven Goirle
  Toets wat de formele betekenis is van het contract in Goirle over het jaar 2020.
 4. Toets billijkheid tarieven
  Vergelijking tarieven Hydreco met aardgassituatie.
 5. Overdracht en rapportage
  Vastlegging analyse in een rapport.

Resultaat
Innoforte heeft de resultaten van de analyse van de tarieven aan Hydreco gerapporteerd met betrekking tot het al of niet voldoen aan de wettelijke eisen voor het vastrecht warmtelevering, de afleverset, het vastrecht koudelevering, tarief voor geleverde warmte en voor warm tapwater.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN