Warmtetarieven Park Strijp Energy

Opdrachtgever: Park Strijp Energy

Aanleiding
De warmtewet borgt de belangen van de gebonden afnemers. Een belangrijk onderdeel van deze wet is het stellen van een maximum aan de warmtetarieven, zodat de afnemers niet méér betalen dan wanneer zij zouden verwarmen met aardgas. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt jaarlijkse de maximumprijzen vast die leveranciers van warmte ten hoogste mogen berekenen voor de levering van warmte. Deze maximumtarieven zijn gebaseerd op de kosten die de afnemers gemiddeld zou hebben bij verwarming op basis van aardgas.

Innoforte is gevraagd om na te gaan of de tarieven voor 2018 van Park Strijp Energy voldoen aan de warmtewet, hoe deze zich verhouden tot de kosten in geval van verwarming met aardgas.

Visie op de vraagstelling
Beheersing van de warmtetarieven vormen een belangrijk onderdeel van de warmtewet. Op dit moment is de beheersing van de tarieven nog gebaseerd op de kosten voor verwarming met aardgas. De complexiteit van de tariefbeheersing is toegenomen en een controle en uitleg van deze controle vereist de nodige kennis en nauwgezetheid. De analyse start met de vastlegging en interpretatie van de het systeem: de demarcaties, de verantwoordelijkheden en het geleverde product. Vanuit onze betrokkenheid bij de warmtewet hebben wij een gedegen kennis van de warmtewet. Wij zijn derhalve in staat om de gestelde vragen gedegen te beantwoorden, de antwoorden te documenteren en de antwoorden te vertalen naar de praktijk van alledag.

Onze aanpak

 1. Bestuderen situatie
  Helderheid omtrent de leversituatie.
 2. Toets warmtewet tarieven
  Toets van de tarieven aan de warmtewet 2018.
 3. Toets billijkheid tarieven
  Door vergelijking met aardgassituatie nagaan in hoeverre de tarieven van Park Strijp Energy zijn te billijken en uit te leggen aan afnemers.
 4. Overdracht en rapportage
  Vastlegging analyse in een rapport.

Resultaat
Innoforte heeft de resultaten van de analyse van de tarieven aan Park Strijp Energy gerapporteerd met betrekking tot het voldoen aan de wettelijke eisen.

 

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN