Warmtetarieven Park Strijp Energy

Opdrachtgever: Park Strijp Energy

Aanleiding
Park Strijp Energy levert warmte en koude aan eindgebruikers. Er gelden wettelijke eisen met betrekking tot de warmtetarieven. Deze tarieven dienen te voldoen aan de warmtewet die sinds begin 2014 van kracht is. Deze wet borgt de belangen van de gebonden afnemers door onder andere een maximum te stellen aan de warmtetarieven, zodat zij niet méér betalen dan wanneer zij zouden verwarmen met aardgas.

Innoforte is gevraagd om na te gaan of de tarieven voor 2017 van Park Strijp Energy voldoen aan de warmtewet, hoe deze zich verhouden tot de kosten in geval van verwarming met aardgas.

Visie op de vraagstelling
Innoforte zet een rekenmodel op waarmee PSE jaarlijks zijn kosten kan berekenen en aanpassen. Het model is in 2014 opgezet. In de jaren 2015 en 2016 heeft Park Strijp Energy zelfstandig aan de hand van dit model de tarieven aangepast. Begin 2017 heeft Innoforte deze veranderingen gecontroleerd en akkoord bevonden. Voor het jaar 2017 heeft Innoforte de tarieven opnieuw geïndexeerd en in het rekenmodel opgenomen.

Onze aanpak

 1. Bestuderen situatie
  Helderheid omtrent de leversituatie.
 2. Toets warmtewet tarieven
  Toets van de tarieven aan de warmtewet 2017.
 3. Toets billijkheid tarieven
  Door vergelijking met aardgassituatie nagaan in hoeverre de tarieven van Park Strijp Energy zijn te billijken en uit te leggen aan afnemers.
 4. Overdracht en rapportage
  Vastlegging analyse in een rapport.

Resultaat
Innoforte heeft de resultaten van de analyse van de tarieven aan Park Strijp Energy gerapporteerd met betrekking tot het voldoen aan de wettelijke eisen.

 

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN