Warmtetransitievisie Voorne- Putten

Opdrachtgever: Regio Voorne-Putten, (gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne)
In samenwerking met Royal Haskoning DHV

Aanleiding
In Voorne-Putten werken de vier gemeenten samen op het gebied van duurzaamheid. Een eerste verkenning van de warmtevraag, de infrastructuur, het warmteaanbod, de opwekpotentie van duurzame warmtebronnen en potentiële restwarmtebronnen is al beschikbaar. Voorne-Putten behoort tot de energieregio Rotterdam-Den Haag en stelt momenteel een Regionale Energie Strategie (RES) op. Gemeenten, woningcorporaties, het waterschap, bedrijven en inwoners willen graag weten hoe de stap naar aardgasvrij wordt gemaakt. De ontwikkeling van een haalbare en gedragen Warmtetransitievisie moet de gemeenten op Voorne-Putten meer duidelijkheid bieden. Belanghebbenden kunnen investeringen en planningen hierop afstemmen. Innoforte is gevraagd om technisch-economisch onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor de verduurzaming van de regio Voorne-Putten.

Visie op de vraagstelling
De gemeenten moeten concrete plannen maken om de komende jaren te verduurzamen. Daarvoor is inzicht nodig in kansrijke regionale concepten. Innoforte bepaald met haar rekenmodel Caldomus voor Voorne-Putten in welke buurten een warmtenet de toekomstige warmte kan leveren. Om de energietransitie te kunnen realiseren is een analyse van de mogelijke toekomstige warmtebronnen nodig. Door de warmtevraag en het aanbod van lokale bronnen te matchen wordt duidelijk of Voorne-Putten zelfvoorzienend kan zijn of dat er in de toekomst aanvullende bronnen voor de regio nodig zijn.

Onze aanpak

 1. Inrichten
  Analyseren bestaande studies en plannen, interviewen stakeholders en vaststellen doelstellingen in workshops.
 2. Verrichten
  Verkrijgen beeld warmtevraag met rekenmodel Caldomus, warmteaanbod, verdieping van het afwegingskader en maken WAT-kaart voor de buurten in Voorne-Putten.
 3. Uitrichten
  Vertalen van kosten en risico’s naar stakeholders en meekoppelkansen voor lokale en regionale ontwikkelingen in zicht brengen. Uiteindelijk is de Transitievisie gemeentelijk vastgesteld en de warmtetransitievisie uitgedragen.

Resultaat

 • Overzicht van huidige en toekomstige warmtevraag en -aanbod per buurt en voor de regio;
 • Een WAT-kaart met optimale warmte-opties per buurt (diverse scenario’s);
 • Inzicht in jaarlijkse maatschappelijke kosten voor de energietransitie over hele energieketen;
 • Een WANNEER-kaart met fasering per buurt (economische robuustheid, onrendabele top)
 • Een vaststelling van de WAT-kaart door de samenwerkende gemeenten;
 • Een gemeentelijk vastgestelde en uitgedragen warmtetransitievisie voor de.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN