Warmteverliezen Warmtenet Hengelo

Opdrachtgever: Ennatuurlijk

Aanleiding
Het Warmtenet Hengelo is volop in ontwikkeling. De huidige Warmte OnderStations zijn voorzien van gasketels voor de verwarming van de aangesloten gebouwen. Om deze warmtevoorziening te verduurzamen wordt momenteel een Laag Temperatuur warmtenet (LT) gerealiseerd gevoed met restwarmte van AkzoNobel. Innoforte heeft in 2016 in opdracht van Ennatuurlijk de duurzaamheid van het warmtenet Hengelo bepaald conform de NVN 7125:2011 “Energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau (EMG)”. Op basis van de analyse van de historische meetgegevens van de bestaande warmtenetten blijkt het warmteverlies groot te zijn (groter dan theoretisch verwacht). Warmtenet Hengelo en Ennatuurlijk willen inzicht verkrijgen in de oorzaken van het grote warmteverlies en hebben Innoforte gevraagd om dit te onderzoeken.

Visie op de vraagstelling
Innoforte voert een analyse uit aan de hand van de theoretisch berekende verliezen en vergelijkt deze met de administratieve gegevens van het huidige Warmtenet Hengelo. Daarnaast onderzoekt Innoforte het kwaliteitssysteem van de aannemer die de aanleg van het warmtenet heeft uitgevoerd. Dit dient gekoppeld te zijn aan de voorschriften van de leverancier van de leidingen.

Onze aanpak

 1. Onderzoek administratie warmtelevering
  Onderzoek naar compleetheid en correctheid historische gegevens.
 2. Onderzoek warmtelevering
  Onderzoek naar nauwkeurigheid meterstanden, gasverbruik en ketelrendement.
 3. Onderzoek leidingen
  Onderzoek naar kwaliteit gebruikte leidingen, aanleg en effecten leidinglengtes in relatie tot watertemperatuur en suppleties.
 4. Rapportage
  Compacte rapportage onderzoeken, conclusies en aanbevelingen.

Resultaat
Ennatuurlijk beschikt over een compacte rapportage met voorlopige conclusies over de mogelijke oorzaken van de warmteverliezen in het warmtenet van Hengelo. Voor Ennatuurlijk zijn een aantal aanbevelingen voor vervolgacties toegevoegd aan de rapportage.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN