Workshop aardgasvrije nieuwbouw

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland

Aanleiding
Provincie Zuid-Holland heeft de ambitie om samen met gemeente Sliedrecht ervaring op te doen met het opstellen van een warmteplan 2.0. De hiermee opgedane ervaring wil de provincie verwerken in een blauwdruk voor andere gemeenten. Ter voorbereiding van de afbakening en aanpak van het opstellen van een warmteplan 2.0 voor Sliedrecht, vraagt de Provincie aan Innoforte om een workshop te organiseren.

Innoforte is gevraagd om een workshop te geven over het opstellen van een warmteplan.

Visie op de vraagstelling
Ter voorbereiding van de workshop heeft Innoforte een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de doelstelling, scope en randvoorwaarden van een warmteplan 2.0. Dit heeft geresulteerd in onderstaande lijst met thema’s voor de workshop:

  • Inbedding en afbakening van warmteplan 2.0;
  • Relatie tot warmteplan 1.0;
  • Inhoud warmteplan 2.0;
  • Ontwikkelingsproces warmteplan 2.0.

Onze aanpak
Tijdens een workshop van een dagdeel schetsen we de contouren van het proces:

  • Afstemming thema’s en deelnemers met de provincie;
  • Opstellen vragenlijst voor deelnemers en verzamelen antwoorden;
  • Opstellen presentatie aan de hand van de antwoorden ter verdieping en verduidelijking;
  • Communicatief (procesrol) en inhoudelijk begeleiden (expertrol) door Innoforte tijdens de workshop;
  • Na afronding van de workshop zullen wij de resultaten compact en helder schriftelijk vastleggen.

Resultaat
Het resultaat is een document op basis waarvan gemeente Sliedrecht een plan van aanpak kan vaststellen voor het opstellen van een warmteplan 2.0. Het document vormt zo mogelijk tevens een eerste basis voor de later op te stellen blauwdruk.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN