geld lijn2
Financiering

Warmtenetten zijn kapitaalintensief. Bij samenwerkingsprojecten moet deze investering evenredig over de betrokken partijen worden verdeeld. Er zijn diverse vormen van financiering mogelijk: eigen vermogen in diverse vormen met verschillende rechten, vreemd vermogen met aanvullende voorwaarden en afgestemde looptijden, mezzanine financiering en crowd funding.

 

Innoforte ondersteunt warmtebedrijven en samenwerkingsprojecten in het verkrijgen van financiering voor een project. Wij maken duidelijke overzichten van de benodigde investeringen, rendementen en risico’s voor alle stakeholders. Dit doen we zowel voor door ons zelf ontwikkelde businesscases als voor businesscases door derden opgesteld (due diligence).