lijn2
Inrichting control

Innoforte beschikt over een uitgebreide checklist met generieke risico’s. Een specifieke risicoanalyse of een goed uitgewerkte businesscase vormt de basis voor de inrichting van de control van een warmtebedrijf. Vanwege het grote aantal opgestelde businesscases en uitgevoerde due diligence onderzoeken op businesscases van anderen, beschikt Innoforte bovendien over een groot aantal praktijkwaarden.

In navolging van de business die aan de ontwikkeling van een warmtenet voorafgaat, maken warmtebedrijven jaarplannen. De risico’s worden vertaald naar energetische en economische KPI’s. Een dashboard met relevante informatie is onontbeerlijk voor een beheerste interne bedrijfsvoering en voor het bieden van informatie aan derden (al dan niet contractueel vastgelegd).