lijn2
MKBA – maatschappelijke kosten-baten analyse

 

Een MKBA analyse toont de maatschappelijke meerwaarde van een warmtenet in relatie tot de duurzame alternatieven. Deze “economische bril” is van belang voor overheden om te kunnen bepalen welke oplossing uiteindelijk is te prefereren. Het verschil tussen een normale businesscase en een MKBA is in hoofdlijnen als volgt. Een MKBA abstraheert subsidies en belastingen. Maatschappelijk gezien is dit niets meer of minder dan rondpompen van geld om de markt te be├»nvloeden. Daarnaast beprijst men binnen een MKBA negatieve effecten op de leefomgeving zoals de emissie van CO2.

Ten behoeve van het verkrijgen van een gemeenschappelijke basis voor alle uitgevoerde MKBA’s hebben┬áhet Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de leefomgeving (PBL) een leidraad opgesteld. Innoforte kan binnen het rekenmodel Caldomus op verzoek van gemeenten MKBA doorrekeningen opstellen zodat meerdere brillen mogelijk zijn:

  1. maatschappelijke kosten
  2. nationale kosten: alle huidig zichtbare kosten in de keten opgeteld
  3. individuele kosten voor individuele stakeholders