lijn2
Valuation

 

Valuation van warmtenetten of van warmtebedrijven is het bepalen van de economische waarde ten behoeve van de verkoop of financiering. Dit vereist een gedegen inzicht in de techniek, organisatie, bedrijfseconomie en strategie van het warmtebedrijf. Een uitgebreide strategische en tactische risico analyse en een daar op afgestemde meervoudige scenario analyse vormt de basis voor de projecties van de toekomstige kasstromen. Deze worden contact gemaakt met het op de risico’s afgestemde vermogenskostenvoet (WACC).

 

Innoforte heeft reeds diverse warmtebedrijven en WKO projecten gewaardeerd en begeleid in de verkoop.