lijn2
Gebouwen

 

Innoforte werkt voor woningcorporaties en gemeenten om zowel bestaande als nieuwbouw woningen te verduurzamen. Dit vraagt om slimme concepten waarbij verschillende methoden samenkomen. Deze methoden kunnen zijn; solarthermie, warmtepompen, Warmte Koude Opslag in de bodem, ventilatie met warmteterugwinning, zonneboiler, etc.
Innoforte heeft veel ervaring met het verduurzamen van de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving. Hierbij voeren we een aantal stappen uit:

  • Beoordelen situatie ter plaatse, waarbij tevens wordt gekeken naar de mogelijkheden in de omgeving (WKO, geothermie, solarthermie, gebruik restwarmte, etc.)
  • Conceptontwikkeling van duurzame vormen van opwekking (warmtepomp, WKK, etc.)
  • Toetsen haalbaarheid op technische en economische gronden
  • Opstellen financiering, aanbesteding, aanvragen subsidies
  • Communicatie, enthousiasmering

 

Innoforte levert u de volgende diensten: