emission lijn2
Industrie

 

In de industrie is vaak sprake van restwarmte. Deze restwarmte betekent in feite verlies van energie. Innoforte werkt graag mee aan het terugdringen van energieverlies, en maakt hierbij gebruik van de trias thermodynamica. Het hergebruik van restwarmte wordt hierbij in deze volgorde geanalyseerd:

 

  • Warmteterugwinning binnen de processen

Dit kan zowel passief (warmtewisselaars) als actief (mechanische dampcompressie, warmtepomp). De warmte kan worden gebruikt voor productieprocessen en ruimteverwarming.
Innoforte voert diverse studies uit waarbij gekeken wordt naar intern (her)gebruik van warmte. Een analysemethode die we hierbij gebruiken is de Pinch-technologie.

 

  • Omzetten in elektriciteit of koude

Er zijn verschillende technieken om warmte om te kunnen zetten in elektriciteit: onder andere de stoomturbine, ORC, TAP en Climeon.
Koude kan worden geproduceerd met een ad-/absorptiekoelmachine.

 

  • Restwarmte leveren aan warmtenet

Restwarmtelevering is een vorm van samenwerking die veel kansen biedt op verduurzaming van de gebouwde omgeving. Nieuwbouwwoningen en andere toepassingen van lage temperatuurverwarming zijn geschikt om te worden verwarmd met behulp van restwarmte vanuit een (nabijgelegen) industrie. De aansluiting van restwarmte op een lage temperatuurverwarmingsinstallatie bespaart vaak veel aardgas en CO2 emissie.
 

U vindt meer informatie over de diensten van Innoforte bij de onderstaande items: