lijn2
Elektriciteitsproductie

 

De industrie leent zich in sommige gevallen voor de opwekking van duurzame elektriciteit. Restwarmte aanwezig in rookgassen is vaak van voldoende hoge temperatuur (vanaf ongeveer 100 graden Celsius) om elektriciteit op te wekken. Dit kan met behulp van technieken als de ORC en/of de TAP. Innoforte is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de laatstgenoemde TAP. Deze techniek is interessant vanwege het ontbreken van bewegende (en dus slijtagegevoelige) delen.
 

Duurzaam opgewekte elektriciteit is een manier om de latent aanwezige energie in rookgassen alsnog te benutten, ook als de restwarmte niet direct kan worden ingezet. Elektriciteit is breed toepasbaar in de industrie, waarbij teruglevering aan het net ook nog een optie is. Door de ontwikkeling van de technieken wordt deze optie ook economisch steeds aantrekkelijker.