lijn2
Koudeproductie

 

Naast warmtelevering kan restwarmte ook worden omgezet in koude. Dit biedt meer mogelijkheden om de restwarmte in te zetten, bijvoorbeeld bij koeling van producten of kantoorruimten.
 

Restwarmte aanwezig in rookgassen is vaak van voldoende hoge temperatuur (vanaf ongeveer 100 graden Celsius) om koude op te wekken. Dit kan met behulp van technieken als een absorptiekoelmachine, warmtepompen en de TAP. Met een adsorbtiekoelmachine is het mogelijk om met restwarmtestromen vanaf circa 60 graden Celcius koude op te wekken.
 

De koudevraag voor gebouwen neemt steeds meer toe. Het duurzaam produceren van die koude levert een vermindering in CO2 emissie op. Daarnaast kan hierdoor de restwarmte uit rookgassen optimaal worden benut.