moxba_01 lijn2
Pinch-technologie

 

Industriƫle bedrijven zoeken steeds meer naar manieren om het energieverbruik terug te dringen. Ook CO2 reductie behoort tot het aandachtsgebied. Een belangrijke stap in energiereductie is het optimaal benutten van de aanwezige warmte. Een hulpmiddel hierbij is de Pinch-technologie. Deze technologie brengt de warmte- en koudestromen in een bedrijf in kaart waarmee men kan analyseren waar mogelijkheden zijn voor warmteterugwinning, voor de inzet van een warmtepomp of voor externe warmtelevering. Temperatuurregimes en hoeveelheden kunnen op elkaar worden afgestemd waarna de energiebehoefte kan worden teruggedrongen tot het minimaal benodigde.
 

Innoforte past Pinch-technologie regelmatig toe bij organisaties om mogelijkheden te ontwikkelen voor het uitkoppelen van warmte in de industrie. Hiermee verschaft Innoforte inzicht in de invloeden van uitkoppeling op het proces, mogelijke technieken voor hergebruik en de economische consequenties in de vorm van investeringen en opbrengsten. Daarnaast zorgt Innoforte voor een gedegen projectaanpak voor het hergebruik van restwarmte.
 

Een voorbeeldproject waarbij Pinch-technologie is toegepast, is de bouw van een prototype van de TAP.