lijn2
SL-aid: optimalisatietool voor industrie

 

Innoforte beschikt over een tool voor het optimaliseren van industriële bedrijfsprocessen: de SL-aid. Een hulpmiddel om op basis van de 2e hoofdwet van de thermodynamica (SL = second law) industriële thermische processen te analyseren en optimaliseren. Volgens de 2e hoofdwet gaat energie niet verloren maar wordt bij gebruik in processen omgezet in een energie met een lagere kwaliteit (=lagere temperatuur). Met de SL-aid worden energiestromen van technisch complexe installaties eenvoudig grafisch weergegeven met behulp van temperatuur en vermogen (T-Q) diagrammen (zie grafiek 1).
 

grafiek1
Grafiek 1: voorbeeld destillatie proces referentie situatie
grafiek2
Grafiek 2: voorbeeld destillatie proces met waterpomp
 

In grafiek 1 is de huidige situatie weergegeven van een destillatie proces waarbij een mengsel van verschillende stoffen in stappen wordt verwarmd en afgekoeld. De extern toegevoerde energie (stoomverwarming) voor dit proces is 1.041 kW en de afgevoerde energie (koeling) is 1.102 kW. In grafiek 2 is hetzelfde proces weergegeven waarbij een warmtepomp is ingezet. De warmtepomp verhoogt de beschikbare warmte (die in de referentie situatie gekoeld moet worden) tot een bruikbare temperatuur van 125ºC. Hierdoor is minder extern warmte nodig (531 kW i.p.v. 1.041 kW) en hoeft het proces minder afgekoeld ( 719 kW i.p.v. 1.102 kW) te worden.
 

Innoforte hanteert het volgende stappenplan voor het optimaliseren van bestaande en nieuwe bedrijfsprocessen:
1.Opstellen van een stroomschema; Hierin worden de hoofdcomponenten en onderlinge samenhang in vastgelegd;
2.Energie en massabalans van het proces;
3.Invoeren van de temperatuur en vermogen in het SL-aid programma;
4.Analyse van de energiebesparingsmogelijkheden zoals het toepassen van warmteterugwinning (WW), warmtepomp (WP) omzetten van warmte in elektriciteit door toepassen van een ORC (Organic Rakine Cycle) of TAP (thermo-akoestische power generator);
5.Van de verschillende mogelijkheden wordt een bedrijfseconomische analyse uitgevoerd waarbij investeringen, kapitaallasten, onderhoud- en beheerkosten en energiekosten en opbrengsten inzichtelijk gemaakt worden.
6. Hierdoor is het mogelijk een strategie op te stellen voor de energie- en kostenbesparing op korte en langere termijn.

naar boven