lijn2
Stoomnet

 

Een warmtenet biedt in sommige gevallen voordelen boven individuele systemen. Denk hierbij aan schaalgrootte, optimalisatie van de energievoorziening, spreiding van onderzoekskosten en verduurzaming op grote(re) schaal.
 

Een warmtenet maakt gebruik van Hoge Temperatuurverwarming (HT) en/of Lage Temperatuurverwarming (LT). Nieuwbouw kan met LT worden verwarmd, maar bestaande bouw moet vaak met HT worden verwarmd. Innoforte onderzoekt per casus wat de mogelijkheden zijn om de beschikbare warmte zo goed mogelijk te benutten.
 

Sinds 1 januari 2014 is de warmtewet van kracht. Deze wet moet de consument beschermen door eisen te stellen aan exploitanten van warmtenetten. Lees hier meer over de diensten van Innoforte rondom de warmtewet en warmtetarieven.