restwarmte lijn2
Warmteterugwinning

 

In verschillende vormen van industrie verdwijnt warmte via de schoorsteen naar buiten. Soms is deze warmte uit rookgassen geschikt voor hergebruik, bijvoorbeeld om water mee voor te verwarmen. Warmteterugwinning draagt bij aan een verlaagde CO2 emissie.
 

Mogelijke toepassingen van warmteterugwinning zijn:

 

De mogelijkheden zijn afhankelijk van de temperatuur van de rookgassen, de aanwezige vervuiling, het aantal draaiuren dat de warmte beschikbaar is en de transportafstanden van de warmte. Innoforte bekijkt de mogelijkheden van inkoppeling van de restwarmte en weegt dit af tegen de kosten van de uitkoppeling.
 

Warmteterugwinning is de eerste stap uit het door Innoforte ontwikkelde “stappenplan thermische optimalisatie”:
  

stappenplan thermische optimalisatie
 

Bij stap 1 wordt de warmte teruggewonnen in het eigen proces door bijvoorbeeld voorverwarming van water of worden ingezet als voorverwarming van een ander proces of voor ruimteverwarming. Deze warmteterugwinning kan passief (met een warmtewisselaar) of actief (met een warmtepomp). Met behulp van bijvoorbeeld een pinch-analyse kan het potentieel volledig worden blootgelegd. Hiertoe hebben wij een eigen programma ontwikkeld: SL-aid.