puzzle man lijn2
Kantoren

Net als voor woningen, gelden ook voor kantoren steeds strengere eisen aangaande het energieverbruik. Daarom wordt het voor project-
ontwikkelaars steeds interessanter om naar duurzame concepten te kijken. Concepten die ook in de toekomst aan de eisen voldoen.

Innoforte werkt voor projectontwikkelaars en gemeenten om zowel bestaande als nieuw te bouwen kantoren te verduurzamen. Hiertoe beschouwen wij de energievoorziening als één geheel en werken wij volgens de ‘trias energetica’:

  • terugdringen van de energiebehoefte, o.a. door verbeteren isolatieschil
  • verduurzamen van de energievoorziening
  • efficiënt toepassen van fossiele brandstoffen

Omdat kantoren zowel een warmte- als een koudevraag hebben, is
Warmte Koude Opslag in de bodem (WKO) veelal een aantrekkelijke optie. Met deze methode wordt zowel warmte als koude duurzaam opgewekt.

Innoforte werkt de technische en economische puzzel uit en onderzoekt het draagvlak bij de betrokken partijen. Wij brengen de risico’s en kansen in kaart en maken zo de mogelijkheden helder.