lijn2
Partners van Innoforte

 

Innoforte werkt samen met onderstaande gespecialiseerde bedrijven. Er zitten gedreven professionals achter, waarmee Innoforte goede ervaring heeft. Waar nodig schakelen wij hen graag voor u in en vormen voor u een hecht team onder eindverantwoordelijkheid van Innoforte.

BDO BDO adviseurs & accountants is een groot accountantsbureau dat wereldwijd actief is. BDO is samen met DVAN partner van Innoforte voor het in kaart brengen van (financiële) kansen en risico’s bij het opzetten van een duurzame warmtelevering.
logo_lexsigma Lexsigma Advocaten heeft als doel om proactief en preventief te adviseren. Zo is zij als strategische partner echt betrokken en werkt met Innoforte regelmatig aan zowel juridische als strategische vraagstukken.
banning Banning advocaten is een advocatenbureau met 80 advocaten. Banning en Innoforte werken regelmatig samen aan juridische en organisatorische vraagstukken die spelen bij het opzetten van nieuwe organisaties.
logo_dekleijn De Kleijn energyconsulting is een adviesbureau op het gebied van energiebesparing, energiemonitoring en energie-inkoop. Voor Innoforte is De Kleijn vooral partner voor engineering van thermische processen in de industrie.
aster http://www.aster-thermoacoustics.com/ is een klein bedrijf dat onderzoek doet naar nieuwe duurzame concepten om elektriciteit terug te winnen uit restwarmte. Aster ontwikkelt samen met Innoforte de TAP.
logo_huisman Huisman Elektrotechniek is een gevarieerd bedrijf dat elektrotechnische oplossingen aanbiedt voor o.a. industrie, beveiliging en ICT. Huisman is tevens een partner van Innoforte in het project de TAP.
kiemt KiEMT (Kennis en innovatie in Energie- en MilieTechnologie) is een netwerk van EMT-gerelateerde bedrijven, overheden en kennisinstellingen in met name de stadsregio Arnhem-Nijmegen en de Stedendriehoek. KIEMT is een platform waarbinnen innovaties door samenwerking worden ontwikkeld en kunnen gedijen.
lineaforte logo RGB72dpi blauw LineaForte is een zusterbedrijf van Innoforte. Dit adviesbureau is gespecialiseerd in heldere bedrijfsprocessen de afstemming van processen op de strategische doelen.
logo_maas_waal_raad De Maas en Waal Raad is een platform voor bedrijven en overheid om gezamenlijk de sociaal-economische ontwikkeling van de regio te sturen. Innoforte steunt dit platform.