lijn2
Wie zijn wij

 

Wim lijn2
Wim Mans

Innoforte is in 2003 opgericht door Wim Mans na jarenlang gewerkt te hebben als adviseur bij een internationaal opererend energie adviesbureau en later bij een groot accountantskantoor. Wim Mans studeerde werktuigbouwkunde (specialisatie thermodynamica), bedrijfskunde, marketing (NIMA-B), bedrijfseconomie en is opgeleid tot mediator.

Wim is een creatieve en enthousiasmerende denker. Zijn persoonlijke ambitie is de verduurzaming van de warmte- en koudevoorziening in Nederland. Zijn adagium is: latente mogelijkheden ontwikkelen tot concrete resultaten.

Wim heeft bijzondere kennis op het gebied van warmte- en koudetechnieken voor met name de gebouwde omgeving. De combinatie van technisch-economisch inzicht in energieconversietechnieken, ondernemerschap, bedrijfseconomisch kennis en een open mind maakt hem een creatieve geest en bruggenbouwer tussen marktpartijen. Samen met de juiste partners zorgt hij voor precies datgene wat nodig is voor het welslagen van het project. Unieke projecten met grote milieuvoordelen en vruchtbare samenwerkingen vormen zijn signatuur.

Wim is bestuurslid van stichting Warmtenetwerk, lid van de commissie warmte van NVDE, lid van de orde van organisatie adviseurs (OOA) en beschikt bovendien over veel goede contacten met diverse specialisten in heel Europa.

Han lijn2
Han Verheul

Han Verheul is een werktuigbouwkundig ingenieur met ruim 20 jaar ervaring in duurzame warmte- en koudetechniek. Hij heeft veel ervaring met warmtenetten, warmtepompen, koeltechniek en Warmte- en Koude Opslag voor tuinbouw, woningbouw en utiliteit. Han maakt ontwerpen voor nieuwe warmtenetten en individuele warmteconcepten.

Hij legt de lat steeds hoger als het gaat om duurzaamheid en energiebesparing. Behoudens het toepassen van state-of-the-art technieken in de praktijk bij nieuwbouwprojecten van onze klanten, ontwikkelt hij samen met fabrikanten, installateurs, klanten en collega adviseurs nieuwe energieconcepten. Zo is elk project weer energiezuiniger dan het vorige.

Ed lijn2
Ed Kerckhoffs

Ed Kerckhoffs is van oorsprong chemicus en heeft ruim 25 jaar ervaring met innovatie ICT toepassingen. Binnen Innoforte houdt hij zich vooral bezig met modelvorming op het gebied van de warmtetransitie, het invullen van de helpdesk voor onze relaties en met het beheren van de nationale warmtemeterpool.

Ed is lid van de NEN normcommissie “warmte meten en verdelen”

Pascal lijn2
Pascal Teunissen

Pascal Teunissen is gespecialiseerd in het bouwen van modellen en het automatisen van processen. Hij bouwde onder andere het  LineaForte model voor de ontwikkeling van samenwerkingsmodellen, de database voor het beheer van de warmtemeters en het SLaid programma (pinch technologie voor warmteterugwinning in de industrie).

Ed lijn2
Danny van Hooren

Danny van Hooren heeft sinds 1996 ervaring in GIS Systemen.

Danny is gespecialiseerd in het ontwikkelen van geografische informatie systemen op basis van de producten van TatukGIS. Hij ontwikkelt en onderhoud de input van data voor het rekenmodel Caldomus en hij bouwt systemen voor het online kunnen benaderen van Caldomus via eigen GIS viewers of GIS viewers van klanten van Innoforte.

.