Waar staan we voor?

Onze missie

Innoforte ondersteunt de ontwikkeling en de bedrijfsvoering van excellente duurzame collectieve warmteprojecten die voldoen aan de vigerende regelgeving en blijvende meerwaarde bieden aan alle betrokkenen. Hiertoe ontwikkelen en onderhouden wij de benodigde kennis en competenties op het gebied van techniek, economie, organisatie en regelgeving, met eigen medewerkers en met strategische partners. Om de meerwaarde van warmtenetten goed te kunnen bepalen, onderhoudt Innoforte ook kennis op het gebied van individuele duurzame warmtebronnen.

Innoforte is onafhankelijk en onpartijdig. Innoforte werkt voor warmtebedrijven, gemeentes en afnemers van warmte. Onze adviezen zijn niet afhankelijk van diegene die de vraag stelt, uitsluitend van de vraagstelling. Bij de uitvoering van opdrachten hebben wij nooit de belangen van de opdrachtgever alleen voor ogen, maar de belangen van alle betrokkenen op lange termijn. Wij houden er altijd rekening mee dat wij onze adviezen niet alleen jegens onze opdrachtgever moeten kunnen onderbouwen, maar in een eventueel later stadium ook aan andere belanghebbenden moeten kunnen uitleggen.

Wij streven naar persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers en bieden een uitdagende werkomgeving waarin wederzijdse feedback, groei en kwaliteit tot de kernwaarden behoren. Aandacht voor het milieu zit in onze genen en laten wij zoveel mogelijk tot uiting komen in onze bedrijfsvoering.

 

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN