lijn2
Caldomus

 

Innoforte ontwikkelt en beheert het rekenmodel Caldomus ten behoeve van de warmtetransitie voor bestaande wijken en buurten. Met behulp van Caldomus ondersteunen Innoforte en haar partner BDO accountants & adviseurs gemeenten en woningcorporaties zowel procesmatig als rekenkundig.
Enkele kenmerken van Caldomus:

 1. Per gebouw worden 15 verduurzamingsroutes berekend:
  1. 3 bouwkundige varianten: renovatie, renovatie+ en renovatie++;
  2. 5 verschillende soorten infrastructuur: gas, hybride, all electric, warmtenet (HT), warmtenet (LT) met bijpassende installaties in de gebouwen.
 2. Berekening totale kosten per wijk voor:
  1. Investeringen bouwkundige isolatie (gebouwtype, bouwjaar);
  2. Investeringen installaties behorende bij de verschillende infrastructuren;
  3. Investeringen in uitbreiding/renovatie van de verschillende infrastructuren;
  4. Beheer en onderhoudskosten gebouwen, installaties en infrastructuren;
  5. Energiekosten (gas, elektriciteit, warmte).
 3. CO2 emissie als gevolg van het energieverbruik van de gebouwen.

Behoudens een onderbouwde keuze voor een duurzame warmtevoorziening per wijk biedt Caldomus handelingsperspectief aan gebouweigenaren, geënt op de collectief te maken keuze voor de infrastructuur.

Wilt u meer weten over de werking en toepassingsmogelijkheden van Caldomus, download dan onderstaande rapporten.

Rapport werking Caldomus

Rapport samenvatting voor stakeholders