lijn2
Conceptontwikkeling

 

Innoforte werkt voor woningcorporaties en gemeenten om zowel bestaande als nieuwbouw woningen te verduurzamen. Dit vraagt om slimme concepten waarbij verschillende methoden samenkomen. Deze methoden kunnen zijn; stedelijk warmtenet, lokaal net op basis van solarthermie, warmtepompen of Warmte Koude Opslag in de bodem, lokale oplossing op basis van ventilatie met warmteterugwinning, zonneboiler, PV-panelen en warmtepomp.
 

Innoforte start een nieuw project altijd met een conceptontwikkeling: Welke partijen zijn in beeld? Welke technieken zijn toepasbaar? Welke combinaties leveren een interessante businesscase op? Kortom: waar zit muziek in? Tijdens deze fase werkt Innoforte tevens aan voldoende draagvlak bij de betrokken partijen op basis van heldere plaatjes waarin de concepten met elkaar worden vergeleken, alsmede cijfers met betrekking tot de kosten en de CO2 emissies.
 

Onderstaand plaatje toont een voorbeeld van de visualisatie van mogelijke concepten voor verduurzaming van bestaande, grondgebonden woningen:
 


 

Na de eerste conceptontwikkeling is duidelijk of een project of een concept bedrijfseconomisch perspectief biedt en of het voldoende inbedding vindt bij de ambities en randvoorwaarden van de betrokken partijen.

naar boven