lijn2
Aardgasvrije nieuwbouw

 

Innoforte werkt voor projectontwikkelaars en gemeenten aan de ontwikkeling van aardgasvrije nieuwbouwwijken en bedrijventerreinen. Dit vraagt om een goede integrale vergelijking van gebouwgebonden en gebiedsgebonden mogelijkheden. Deze kunnen zijn; individuele warmtepompen, WKO, warmtenet hoge temperatuur, warmtenet lage temperatuur en ontwikkeling van bronnen als aquathermie, riothermie, solarthermie, biomassa of restwarmte uit bijvoorbeeld datacenters of industrie. De individuele of collectieve warmtebronnen dienen goed te passen bij de wensen van de betrokkenen en de ontwerpen van de gebouwen.
 

Innoforte start een nieuw project met een brede oriëntatie op de mogelijkheden: Welke partijen zijn in beeld? Welke technieken zijn toepasbaar? Welke combinaties leveren een interessante businesscase op? Kortom: waar zit muziek in? Tijdens deze fase werkt Innoforte tevens aan voldoende draagvlak bij de betrokken partijen op basis van heldere plaatjes waarin de concepten met elkaar worden vergeleken, alsmede cijfers met betrekking tot de kosten en de CO2 emissies.
 

Onderstaand plaatje toont een voorbeeld van de visualisatie van mogelijke concepten voor grondgebonden woningen. Op verzoek kan aardgas ter vergelijking worden opgenomen:
 


 

Na de conceptontwikkeling is duidelijk welk concepten technisch en economisch perspectief biedt en voldoende inbedding vinden bij de ambities en randvoorwaarden van de betrokken partijen.

naar boven