footprint lijn2
Warmteplan

 

Individuele bouwers wensen soms de vrijheid om zelf beslissingen te nemen over de warmtevoorziening in hun project. Aansluiten op een warmtenet op basis van vrijwilligheid biedt gemeenten en investeerders in warmtenetten echter onvoldoende perspectief: energiezuinige warmtenetten komen dan moeilijk van de grond en gemeenten halen hun CO2– en duurzaamheiddoelstellingen niet.

Een warmteplan biedt een gemeente de mogelijkheid om aansluiting op een warmtenet te verplichten totdat het geplande aantal aansluitingen is bereikt. Tegelijkertijd biedt het de mogelijkheid voor individuele bouwers om met een gelijkwaardig alternatief te komen op basis van het gelijkwaardigheidbeginsel. Het alternatief dient ten opzichte van het warmtenet minimaal dezelfde prestaties te leveren op het gebied van energiezuinigheid en bescherming van het milieu.

Innoforte is gespecialiseerd in warmtenetten en helpt gemeenten om tot een warmteplan te komen:

  1. vooronderzoek: afstemmen scope, vergaren uitgangspunten
  2. prognoses warmte- en koudevraag
  3. conceptontwikkeling warmtenet: technische opbouw, beoogde verbruiken en CO2-emissies, benodigde investeringen
  4. opstellen van een compacte en heldere rapportage
  5. publicatie warmteplan

Lees meer over het warmteplan en de bijdrage van Innoforte.