lijn2
Warmtetransitieplan

 

Innoforte ondersteunt gemeenten bij de verduurzaming van bestaande wijken en bedrijfenterreinen. De rijksoverheid legt de regierol bij de uitfasering van aardgas bij gemeenten. Hoewel het in 2018 gemeenten nog ontbreekt aan ervaring, mandaat en een helder en fair economisch speelveld, experimenteren diverse gemeenten reeds samen met de netbeheerders en andere stakeholders.

Innoforte ondersteunt gemeenten, warmtebedrijven en afnemers zowel procesmatig als rekenkundig, zie ook ons speciaal daartoe ontwikkeld rekenmodel Caldomus.

Onderstaand plaatje toon een voorbeeld van de visualisatie van mogelijke concepten voor verduurzaming van bestaande infrastructuur in een bepaalde wijk:

De keuze welke energie infrastructuur de energietransitie het beste ondersteunt in elke wijk is complex. Van belang zijn de verwachte kosten, zowel maatschappelijk als met betrekking tot de investeringen in de gebouwen, maar ook de flexibiliteit die elk concept biedt. De energie infrastructuur wordt immers aangelegd voor tientallen jaren. Onderstaand schema toont de mogelijke flexibiliteit van een all electric energievoorziening op basis van een lokale WKO.

naar boven