lijn2
Warmtevisie

 

Gemeentes raken steeds meer betrokken bij de warmtetransitie van bestaande wijken en het stimuleren van duurzame, nieuwbouwwijken zonder aardgas.

Onafhankelijk van de rol welke een gemeente zich zelf toedicht, van facilitator tot regisseur, is een gefundeerde visie op de alternatieve transitiepaden essentieel. Wij achten het daarbij van grote waarde als de lokale stakeholders daarbij worden betrokken op basis van in goede banen geleide communicatie en heldere, geaccepteerde rekenvoorbeelden.

Om de meerwaarde voor alle partijen zichtbaar te maken dienen alternatieven concepten transparant en helder te worden vergeleken. Dit doen wij vanuit het perspectief van de maatschappij als geheel (maatschappelijke businesscase of MKBA) èn vanuit het perspectief van alle betrokkenen separaat (businesscase verdeeld naar alle betrokkenen).

Onderstaand een visualisatie van de de warmtevisie die Innoforte opstelde voor de gemeente Roermond.

Zie verder voor aardgasvrij nieuwbouw wijken
Zie verder voor transitie bestaande wijken