lijn2
Referenties

 

Onderstaand treft u een greep aan uit onze warmtenetprojecten. Als u meer wilt weten over de waarde van onze dienstverlening brengen wij u graag in contact met onze opdrachtgevers.

pdf_icon

Download overzicht warmtenetprojecten

tilburg_spoorzone lijn2 Ontwikkeling van een ontwerp en businesscase voor gecombineerde bodemsanering en collectieve WKO installatie voor spoorzone Tilburg, in samenwerking met Tauw en Unica. Rol Innoforte: analyse verwachting warmte- en koudevraag, ontwerp WKO, bedrijfseconomische analyse en uitwerken businessmodel.pdf_icon
dordtsekil_dordrecht lijn2 Quick scan naar de mogelijkheden voor restwarmtelevering en/of een collectieve warmte/koudevoorziening voor de bestaande bedrijventerreinen Dordtse Kil I, II en Businesspark Amstelwijck in Dordrecht.pdf_icon
nieuweschans lijn2 Haalbaarheisstudie voor restwarmtelevering vanuit Smurfit Kappa Solid Board in Nieuweschans aan het nabijgelegen kuuroord Fontana, in combinatie met elektriciteitswinning uit restwarmte met behulp van de TAP.pdf_icon
amstelveen lijn2 Projectplan voor een haalbaarheidsstudie ontwikkeling duurzaam en flexibel warmtenet in de gemeente Amstelveen en uitbreiding naar de regio Greenport Aalsmeer.pdf_icon
wijnenpaprika_helden lijn2 Onderzoek naar mogelijke energieconcepten in de gemeente Helden (nu Peel en Maas) en begeleiding van de ontwikkeling van een collectief warmtenetwerk. De rol van Innoforte: conceptontwikkeling, haalbaarheidsstudie, begeleiding samenwerkingsvorm en subsidie.pdf_icon
pijnacker_nootdorp lijn2 Een haalbaarheidstudie voor duurzame warmtelevering vanuit een tuinbouwbedrijf aan diverse nabijgelegen gebouwen op basis van warmte-krachtkoppeling (WKK), later te vervangen door een geothermische bron. De studie is gedaan in opdracht van Provincie Zuid-Holland en Gemeente Pijnacker-Nootdorp.pdf_icon
wijnenpaprika_helden lijn2 Begeleiding van de samenwerking van tomatenteler Raeproduce in Venlo met de Zorggroep Noord- en Midden-Limburg. De tuinder investeert in een semi gesloten kas met warmte- en koude-opslag (WKO) in combinatie met warmtepompen en WKK. De rol van Innoforte: begeleiding samenwerkingsvorm, berekening rentabiliteit en warmtetarieven, contractvorming.pdf_icon
floraholland_naaldwijk lijn2 Ontwikkeling van een beheerconcept voor een groot collectief WKO-systeem voor FloraHolland Naaldwijk. Het gaat hierbij om een nieuw te ontwikkelen trade park waarbij vragen op het gebied van eigendom, tarieven, contracten, opbrengsten en risico’s worden beantwoord.pdf_icon