lijn2
EMG – Energiemaatregelen op gebiedsniveau

 

Normen, regelgeving en wetgeving

 • Europese Richtlijn: EPBD Energy Performance Building Directive: Energieprestatie van gebouwen;
 • Nederlandse Wetgeving: Woningwet;
 • Besluit: Besluit energieprestatie gebouwen (BEG);
 • Regeling: Regeling energieprestatie gebouwen (REG);
 • Norm: NVN 7125 april 2011: Energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau (EMG); Wordt na verwachting eind april 2017 gewijzigd in NEN 7125.

 
Wat is een EMG verklaring?
Een verklaring voor het Equivalent Opwekkingsrendement (E.O.R.) van een warmte en/of koude-keten (bron, transport, distributie tot afleverset in het gebouw). Hierin wordt het rendement van de (warmte en/of koude) keten vastgelegd. (De hernieuwbaarheid, die in het kader van de BENG eisen worden gesteld, worden wellicht opgenomen in de NEN 7125).
 
EOR kan door Innoforte worden opgesteld (en is te gebruiken voor nieuwbouw). Een door Innoforte opgestelde EOR kan door Bureau CRG worden gecontroleerd. Een gecontroleerde verklaring is te gebruiken voor de bestaande bouw (STEP subsidie).
 
Voor wie is het interessant een EMG te hebben/op te laten stellen?
Exploitanten/eigenaars/ontwikkelaars van warmte/koude/WKO netten zoals (Nuon, Eneco, Ennatuurlijk, Stadsverwarming Purmerend, HVC, Twence, Warmtenet Hengelo, Bio Energie De Gelderse Vallei, Engie, Esco’s).
 
Mogelijkheden

 • Allocatie: Nieuwe opwekkers koppelen aan nieuwe gebieden/gebouwen via een bestaand net (in de nieuwe NEN 7125);
 • EOR wordt factor; factor 0 komt overeen met 100% duurzaam (in de nieuwe NEN 7125);
 • In stand houden van de verklaringen door jaarlijkse update;
 • Wijzigingen BENG over hernieuwbare energie;

 
Voor wie is het interessant gebruik te maken van een EMG verklaring?
Voor nieuwbouwprojecten

 • Projectontwikkelaars;
 • Gemeenten (i.v.m. warmteplannen);
  Voor bestaande bouw

 • Woningcorporaties;
 • Vastgoedbeheer (utiliteitsgebouwen);

 
Innoforte heeft de volgende EMG verklaringen opgesteld

 • Stadsverwarming Purmerend (gecontroleerd BCRG);
 • HVC Dordrecht (gecontroleerd BCRG);
 • HVC Alkmaar (gecontroleerd BCRG);
 • Warmtenet Hengelo (gecontroleerd BCRG);

 
Diensten Innoforte (m.b.t. EMG)

 • Opstellen EMG verklaring;
 • Begeleiden en goedkeuring vragen bij BCRG;
 • Jaarlijks monitoren/rapportage/updaten verklaring

naar boven