lijn2
EPC – Energie Prestatie Coëfficiënt

 

Om het energieverbruik van woningen terug te dringen, moeten nieuwe woningen aan steeds strengere EPC eisen voldoen. Ook hebben gemeentes vaak de ambitie om energieneutrale gebieden te ontwikkelen.

 

Innoforte werkt voor woningcorporaties en gemeenten om zowel bestaande als nieuwbouw woningen te verduurzamen. Dit vraagt om slimme concepten waarbij verschillende methoden samenkomen. Deze methoden kunnen zijn; verbeterde isolatie, vloerverwarming, solarthermiewarmtepompen, Warmte Koude Opslag in de bodem, ventilatie met warmteterugwinning, zonneboiler, etc.

Wij zien de energievoorziening hierbij als één geheel en werken volgens de ‘trias energetica’:

  • terugdringen van de energiebehoefte, o.a. door verbeteren isolatieschil
  • verduurzamen van de energievoorziening
  • efficiënt toepassen van fossiele brandstoffen

 

Optimalisatie op het ene vlak heeft invloed op het andere. Innoforte puzzelt met de verschillende mogelijkheden om tot één concept te komen, dat zowel technisch als economisch haalbaar is, en waar draagvlak voor is bij de betrokkenen.

WKO

naar boven