warmtewet lijn2
Warmtewet

 

Om de afnemers van (duurzame) warmte te beschermen tegen woekerprijzen, is met ingang van 1 januari 2014 de warmtewet ingevoerd. Deze wet is bedoeld om de consument te beschermen door onder andere de prijzen van warmtelevering te reguleren. Jaarlijks stelt de ACM de maximumprijs vast. Deze maximumprijs is gebaseerd op het niet-meer-dan-anders principe (nmda). Afnemers betalen hierdoor niet meer dan wanneer zij gebruik maken van aardgas. De warmteleveranciers mogen een redelijke prijs in rekening brengen welke gebaseerd zal zijn op de werkelijk gemaakte kosten verhoogd met een redelijke winstopslag. De warmteleverancier dient tevens een vergunning te hebben.

Innoforte heeft samen met Ecorys in 2016 de warmtewet geëvalueerd voor het ministerie van EZK. Anno 2018 is de warmtewet in transitie. Zodra nieuwe informatie definitief beschikbaar is zal Innoforte die op deze plaats delen.

 

Lees meer over de diensten van Innoforte rondom de warmtewet.