lijn2
Samenwerking

Indien uit ons stappenplan thermische optimalisatie is gebleken dat er een constante hoeveelheid warmte over is, is het interessant om dit te leveren aan gebouwen of tuinbouw in de omgeving. De afhankelijkheid van het industriële bedrijf kan worden beperkt door het aanleggen van een warmtenet, dat door meerdere bronnen gevoed kan worden.

 

Innoforte levert de volgende adviesdiensten:

 

 • Inventarisatie warmtevragers en mogelijke warmtebronnen
 • Conceptontwikkeling warmtenet
 • Haalbaarheidsstudie
  – Basic engineering
  – Technische en economsiche risicoanalyse en beheersmaatregelen
  – CO2 reductiepotentieel
  – Bedrijfseconomische risicoanalyse en haalbaarheid
  – Opstellen financierbare businesscase

 

Restwarmtelevering is een vorm van samenwerking die veel kansen biedt op verduurzaming van de gebouwde omgeving. Innoforte heeft veel ervaring met het rekenen aan warmtenetten. Lees verder…