lijn2
Aanbesteding

 

De noodzaak van aanbesteding van de exploitatie van warmtenetten is afhankelijk van de gekozen organisatievorm. Bij private warmtenetten is aanbesteding veelal noodzakelijk. Een uitzondering kan een zogenaamd marktinitiatief zijn. Een milde vorm van aanbesteding is een marktconsultatie. Zeker indien een bepaalde vorm van cofinanciering vanuit de gemeente plaatsvindt is een gedegen juridische begeleiding van de aanbesteding belangrijk.

Aanbestedingen kunnen tijdrovend zijn en lang niet altijd succesvol. Het is zaak om ondernemingen de ruimte te geven voor hun eigen visies en oplossingen. Daarnaast is het noodzakelijk om vooraf goede notie te hebben van de haalbaarheid aan de hand van een gedegen haalbaarheidsstudie en businesscase.

Behoudens de economische component is het belangrijk om de gewenste governance en de maatschappelijke doelen goed te formuleren. Warmtenetten kennen immers een belangrijke maatschappelijke context.