lijn2
Organisatievorm

 

De organisatie van warmtenetten is vrij in Nederland. De basisvormen zijn: commercieel bedrijf, warmtebedrijf in handen van overheden, gemeentelijk warmtebedrijf en coöperatie. Er komen in de praktijk ook hybride vormen voor zoals een joint venture tussen een gemeente en een commercieel bedrijf.

Vanwege het monopolie karakter van warmtebedrijven beschermt de overheid de gebonden afnemer via de warmtewet. Bekend is in dit verband het niet-meer-dan-anders principe waarmee de warmtetarieven zijn gemaximaliseerd op basis van de prijs van verwarming met aardgas. De warmtewet is anno 2018 in transitie en de verwachting is dat aardgas in de toekomst als economische referentie zal worden losgelaten.

De strategische keuze voor de organisatievorm door een gemeente is van grote invloed op het verdere ontwikkelproces van een warmtenet èn op de exploitatie. Enerzijds is deze keuze afhankelijk van de lokale omstandigheden  (is er bijvoorbeeld al een exploitant actief in de gemeente), het politieke landschap en de lokale stakeholders, maar anderzijds zijn er generieke aspecten verbonden aan deze keuzes die vooraf goed moeten worden gewogen. Voorbeelden van deze generieke aspecten zijn het lokale draagvlak en de toekomstige invloed op de duurzaamheid van de bronnen, het temperatuurregime van het warmtenet, de openheid van het warmtenet, samenwerking met andere warmtenetten in de regio, groeiscenario’s van het warmtenet, bijdrage aansluitkosten, etc. Warmtenetten zijn in bepaalde opzichten een maatschappelijk fenomeen en het kunnen blijven borgen van de maatschappelijke belangen op lange termijn in een onzekere wereld moet goed worden overwogen.

Innoforte ondersteunt gemeenten bij het kiezen van de organisatievorm van warmtenetten.