lijn2
Begeleiding

 

De totstandkoming van een warmtenet vergt kennis en vaardigheden op het gebied van techniek, economie en samenwerking. Vanwege het grote aantal stakeholders met verschillende belangen, visies en achtergronden en het in ontwikkeling zijnde technische, economische en regulatorische kader is de ontwikkeling van een warmtenet complex.

Procesbegeleiding is gericht op het formuleren van gezamenlijke doelen, het begrijpen van elkaars belangen en visies, het bieden van economische transparantie en het begrijpelijk vertalen van het relevante regulatorische kader. Een valkuil is het te snel loslaten van het gezamenlijke doel (betaalbare, duurzame en betrouwbare warmte) door te focussen op het eigen belang (What’s in it for me?) alvorens te weten of een concept maatschappelijk gezien ├╝berhaupt dient te worden gekozen. Een voorbeeld hiervan is een vooringenomen standpunt ten aanzien van de benodigde mate van verduurzaming van bestaande gebouwen versus het investeren in de opwekking van duurzame warmte.

Wim Mans (bedrfijfseconoom, energietechnicus en mediator van Innoforte):

je moet de koek niet verdelen als die nog gebakken moet worden“.