lijn2
Contractvorming

 

Het vormen van contracten en concessies is een bezegeling van een succesvol verlopen ontwikkelings- en/of aanbestedingsproces. De belangen van alle stakeholders worden voor lange termijn geborgd in contracten. Belangrijk daarbij is dat er een goede risicoanalyse heeft plaatsgevonden. Economische werkelijkheden kunnen in de toekomst radicaal veranderen, disruptive technologies kunnen totaal ander licht laten schijnen op de verdere groei of wenselijkheid van warmtenetten. Maar ook regelgeving kan veranderen.

De vorm van een contract dient afgestemd te worden op de samenwerkingsvorm, het eigenaarschap, de financiering en de belangen van alle stakeholders. Een transparante businesscase, zowel over de gehele keten van stakeholders als vertaald naar de individuele stakeholders en een complete risicoanalyse vormt de basis. Het geheel dient te worden vertaald naar afspraken, mandaten en clausules. De risicoanalyse kan in de vorm van meerdere enkelvoudige scenario analyses worden uitgevoerd of als een meervoudige Monte Carlo analyse waarmee de interactie tussen de risico’s onderling zichtbaar wordt gemaakt. Contractvorming is een multidisciplinaire aangelegenheid. Een toets door een gespecialiseerde jurist is altijd noodzakelijk.