lijn2
Governance

 

De governance van een warmtenet is belangrijk  voor het succes van een warmtenet in brede zin. Het borgen van maatschappelijke belangen zoals inspraakmogelijkheden, de tarieven, de duurzaamheid en de klanttevredenheid kan op vele manieren plaatsvinden. De basis voor de governance is de gekozen exploitatievorm (privaat, publiek, coöperatief of hybride) en de financiering. Afhankelijk van de gekozen vorm kan de governance worden vormgegeven door het samenspel van aanbestedingsproces,  samenwerkingscontract, warmteplan, concessieverlening, financiële participatie, commissariaat. Gezien het lange termijn karakter van warmtenetten is het in het algemeen aan te bevelen om bepaalde gemeentelijke mandaten vast te leggen. Succes van warmtenetten op lange termijn is slechts mogelijk indien de belangen van alle stakeholders blijvend evenwichtig worden gediend.

Het vormgeven van de governance is een juridisch, bestuurlijk en economisch proces dat een gemeente zelfstandig ter hand kan nemen, maar het is natuurlijk ook mogelijk om hierin met nabijgelegen gemeentes of met de provincie samen te werken.