Waarom solarthermie?

Wat is solarthermie?
Solarthermie maakt gebruik van zonnecollectoren om zonlicht te absorberen en om te zetten in warmte. Solarthermie kan worden gebruikt voor diverse toepassingen:

  1. Warmwaterproductie: Solarthermie kan worden gebruikt om warm water te produceren voor huishoudelijk gebruik,  zoals douchen, afwassen en wassen.
  2. Ruimteverwarming: Solarthermie kan worden gebruikt in combinatie met een verwarmingssysteem om ruimtes in woningen en gebouwen te verwarmen.
  3. Industriële processen: het is mogelijk om temperaturen ver boven 100°C te bereiken met CSP (Concentrated Sun Power). Hiermee kunnen industriële processen worden voorzien van warmte, maar er kan ook een absorptiewarmtepomp worden aangedreven.

Een van de belangrijkste onderdelen van een solarthermisch systeem is de zonnecollector, die zonlicht opvangt en de energie ervan gebruikt om een warmtedrager (meestal water of een speciale warmteoverdrachtsvloeistof) te verwarmen. Deze warmtedrager wordt dan doorgegeven aan een opslagtank, waar de warmte wordt bewaard voor later gebruik

De potentie van solarthermie
Binnen warmtenetten heeft solarthermie een interessante positie ten opzichte van andere warmtebronnen vanwege zijn specifieke voordelen en mogelijkheden. Hier zijn enkele belangrijke aspecten van de positie van solarthermie in vergelijking met andere bronnen binnen warmtenetten:

  • Duurzaamheid en beschikbaarheid: Solarthermie maakt direct gebruik van de bron van alle energie op aarde: de zon.
    Duurzaamheid en beschikbaarheid staan niet ter discussie.
  • Temperatuur: Solarthermie biedt de mogelijkheid om warmte van een hogere temperatuur te produceren dan het geval is bij aquathermie. Wel neemt de warmteproductie van een paneel af naarmate de gevraagde temperatuur van de warmteproductie hoger is.
  • Netcongestie: Solarthermie biedt de mogelijk om lokaal een maximale hoeveelheid energie zelf op te wekken. Met name bij de combinatie van warmte opwekking en elektriciteitsproductie met PVT panelen (een soort zonnepanelen die zowel elektriciteit als warmte kunnen genereren uit zonne-energie) en warmte opslag.
  • Integratie met andere warmtebronnen: Solarthermie met seizoensopslag kan goed samengaan met andere warmtebronnen. Door combinatie met andere duurzame warmtebronnen, geothermische energie, aquathermie of restwarmte, kan solarthermie aanvullende warmte leveren wanneer de capaciteit van de andere bronnen onvoldoende is.

Waar wordt solarthermie voor warmtenetten al toegepast?

Elders in Europa en met name in Denemarken wordt solarthermie veelvuldig toegepast voor warmtenetten. In Denemarken zijn veel warmtenetten ontwikkeld sinds de eerste energiecrisis in de jaren ’70. De aanwezigheid van aardgas maakte dat Nederland pas veel later hoefde te gaan nadenken over duurzame alternatieven.

Innoforte heeft diverse projecten bezocht in Denemarken. De daar gemaakte keuzes en de energetische prestaties zijn gebruikt om de module ‘solarthermie’ uit het rekenmodel Caldomus te valideren. Op basis van de opgedane ervaring en de toepassing van innovatieve zonnepanelen voorzien we veel potentie voor solarthermie in Nederland.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN