lijn2
District Heating & Cooling in control

 

Innoforte ondersteunt de ontwikkeling en bedrijfsvoering van duurzame warmtenetten. Wij verlenen onafhankelijke consultancy en auditing services aan overheden, warmtebedrijven, financiers, leveranciers, transporteurs en afnemers.

 

Onze missie is bij te dragen aan transparante, duurzame meerwaarde voor alle betrokkenen.

 

Consultancy services
  • planvorming: warmteplannen en haalbaarheidsstudie
  • samenwerking: procesbegeleiding en contractvorming
  • businesscases: inrichting control, MKBA en financiering
  • wetten en normen: compliance en certificaten
  • audits: risk assessment en due diligence