earth-hands lijn2
Organic Rankine Cycle (ORC)

Net als de TAP produceert een ORC elektriciteit uit (rest)warmte. De techniek van beide apparaten verschilt echter zeer. Door een organische stof te verdampen, oververhitten en te laten condenseren worden drukverschillen gecreĆ«erd waarmee een generator wordt aangedreven. In het artikel ‘Organic Rankine Cycle maakt stroom uit warmte‘ van het Vakblad voor de bloemisterij wordt de werking van de techniek uitgelegd.

Door de relatief lage temperaturen die benodigd zijn om een ORC te laten draaien, is deze geschikt om toe te passen op restwarmte uit bijvoorbeeld de industrie. Ook voor de glastuinbouw is een ORC interessant omdat hier veel elektriciteitsvraag is en weinig warmtevraag. Een ORC kan bijvoorbeeld worden aangesloten op een WKK.