Thermo-Acoustic Powergenerator (TAP)

pdf_iconOp deze pagina zijn diverse nieuwsberichten te vinden rondom de Thermo Acoustic Powergenerator, ook wel de TAP. Deze techniek is in staat om (rest)warmte om te zetten in elektriciteit op een nieuwe manier.

 

Onderstaand filmpje geeft weer hoe de restwarmte de geluidsgolven in de buizen versterkt, waarna dit geluid wordt omgezet in elektriciteit (een ‘omgekeerde luidspreker’):

 

Aster aan het werk lijn2
TAP op weg naar de commerciële markt

januari 2014
Nadat het prototype van de TAP zichzelf bewezen heeft, is er niet stilgezeten. Aster Thermoacoustics werkt hard aan het opschalen van de TAP naar een product dat in de markt gezet kan worden. Tevens zorgt Innoforte voor een haalbaar marktconcept. Alles om een verkoopbaar product te realiseren.

foto tap rondleiding lijn2
Rondleiding en presentatie TAP

maart 2012

Op 7 maart was het zover. De praktijkopstelling van het prototype van de Thermo Acoustische Powergenerator werd gepresenteerd aan een select gezelschap. Bij Smurfit Kappa Solid Board in Nieuweschans waren ongeveer 25 genodigden er getuige van hoe uit de rookgassen van de gasturbine elektriciteit werd geproduceerd zonder dat er bewegende delen aan te pas kwamen. De TAP is het resultaat van een samenwerking die Innoforte heeft met Aster Thermoacoustic Systems en Huisman Innovations.

Over de TAP heeft een rapportage plaats gevonden aan AgentschapNL. Dit rapport kunt u hier downloaden.

Meer lezen? Klik hier voor meer over de TAP in onze nieuwsbrief.

TAP3 lijn2
Prototype TAP van ontwerpfase naar bouwfase

november 2010
De bouw van de TAP begint serieuze vormen aan te nemen. De meeste onderdelen zijn besteld en de lineaire generatoren liggen in testopstelling. De technische tekeningen, onderdeel van de CE-markering, zijn goedgekeurd en het wachten is nu op de vaardigheidsbewijzen van de lassers. Zodra ook deze zijn behaald kan het bouwen beginnen.

Meer lezen? Klik hier voor de nieuwsbrief over de TAP

artikel_TAP lijn2
TAP enthousiast ontvangen

april 2010
Op 28 januari 2010. presenteerden Aster, Huisman en Innoforte de proefopstelling van de Thermo Acoustic Powergenerator, de TAP. Zoals vermeld in de vorige nieuwsbrief wordt een prototype ontwikkeld en geplaatst bij Smurfit Kappa Solid Board in Nieuweschans. Tijdens de presentatie werd aandacht geschonken aan de technische achtergrond van de TAP, de ontwikkeling van de TAP in de markt en de potentiële kansen. De proefopstelling maakte inzichtelijk hoe de TAP in de praktijk werkt. De aanwezigen van AgentschapNL, Kenniscentrum Papier & Karton en diverse industriële bedrijven waren positief over de techniek. In het Technisch Weekblad verscheen een verslag van de presentatie (klik op het plaatje links voor het artikel).

De TAP gebruikt restwarmte om geluidsgolven te versterken en hieruit elektriciteit te genereren. Zoals genoemd in het artikel, is de TAP flexibel inzetbaar in verschillende praktijksituaties. Het principe van de TAP is niet gebonden aan een absoluut temperatuurregime, waardoor restwarmte van diverse temperaturen geschikt is.

Momenteel werken Aster, Huisman en Innoforte aan de inpassing van een prototype in de kartonfabriek Smurfit Kappa Solid Board in Bad Nieuweschans en aan de voorbereidingen voor de marktintroductie van de TAP, zoals het leggen van contacten met mogelijke producenten en onderhandelingen aangaande de kostprijs van de TAP.

TAP lijn2
TAP door naar testfase

september 2009
De ontwikkeling van de TAP gaat een nieuwe fase in. In deze fase wordt een prototype gebouwd dat uitgetest wordt bij een kartonfabriek.

In het afgelopen jaar is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor de toepassing van de TAP in de papierindustrie. De TAP kan worden ingebouwd in rookgaskanalen. Uit de haalbaarheidsstudie blijkt dat de temperatuur van deze rookgassen minimaal 150°C moet zijn zodat het energetische rendement ongeveer 10% bedraagt. De inpassing van deze TAP is technisch en economisch onderzocht voor vier Nederlandse papierfabrieken. Een terugverdientijd van kleiner dan 5 jaar behoort tot de mogelijkheden. Vanwege de afwezigheid van roterende delen zijn de onderhoudskosten laag.

Aster, Innoforte en Huisman Elektrotechniek starten op dit moment de volgende fase in het project op. Dit houdt in dat er een prototype wordt ontwikkeld dat geplaatst zal worden bij een kartonfabriek van de Smurfit Kappa Groep in Groningen. Het doel is het aantonen van de werking, betrouwbaarheid en technisch en economisch rendement. Tevens wordt de marktintroductie voorbereid.

HOEVEN090416 lijn2
Oorkonde voor de TAP:elektriciteit uit restwarmte

april 2009
Innoforte ontwikkelt momenteel samen met partners Huisman Elektrotechniek en Aster Thermoakoestische systemen de TAP.

TAP staat voor Thermo Akoestische Powergenerator. Restwarmte wordt omgezet in geluidsgolven en vervolgens weer in elektriciteit. In oktober 2008 ontving Innoforte de opdracht van het ministerie van EZ om de technisch economische haalbaarheid van de TAP te onderzoeken. Tijdens de opening van het Nationaal Expertisecentrum Warmte (onderdeel van SenterNovem) op 16 april 2009 ontvingen wij een oorkonde voor dit initiatief.

Wij hopen in 2010 een demonstratie installatie te kunnen realiseren bij een Nederlandse papierfabriek.