warmtelevering lijn2
CO2 leidingen

 

De land- en tuinbouw biedt vele mogelijkheden om te verduurzamen. Naast het gebruiken van duurzame elektriciteit en warmte heeft bepaalde teelt ook vraag naar CO2 voor de groei van gewassen. In sommige studies bleek dit vaak de bottleneck voor het aanleggen van een duurzaam warmtenetwerk. In Nederland is een ontwikkeling gaande voor het aanbieden van CO2 met behulp van een leidingennetwerk. De vrijgekomen CO2 wordt in de industrie afgevangen om te transporteren naar de tuinbouw.
 

Innoforte volgt de ontwikkelingen op de voet om zoveel mogelijk hiervan gebruik te kunnen maken. Met name in het westen van het land, waar veel glastuinbouw plaatsvindt, zijn hier mogelijkheden toe. De leidingen zorgen voor een duurzame en economisch aantrekkelijke opwekking van CO2, daar het om een restproduct uit de industrie gaat.